Click to show Menu

Om FIA

Fredericia Idrætslederakademi er grundlagt i 2006. Akademiet er en videreudvikling af Samvirkende Idrætsklubber Fredericias (SIF) lederuddannelser, hvor flotte tilbagemeldinger fra deltagerne, sammenholdt med ønsker om mere uddannelse fra kursisternes side, førte til etableringen af et egentlig akademi.


FIA har i samarbejde med mange forskellige interessenter udviklet flere lederuddannelser og -kurser til gavn for de mange frivillige ledere i idrætsklubber og andre frivillige foreninger.


FIA tilstræber, at alle uddannelses- og kursustilbud er kompetencegivende såvel i idrættens verden som i erhvervsøjemed. Al uddannelse i FIA regi skal samtidig give rum for en personlig udvikling for den enkelte deltager.
FIA har som et mål, at idrætsledere kan overføre indholdet fra uddannelser og kurser direkte til deres virke i klubberne.


FIAs drivkraft er de resultater, som idrætslederne opnår på vores kurser. Vi måler tilfredsheden på kort sigt via deltagernes evalueringer. På langt sigt satser vi på, at uddanne idrætsledere til at kunne løfte idrætsforeningers kompetencer i en fremtidig idrætsverden fyldt med spændende udfordringer.


Akademiet ønsker desuden at samarbejde med virksomheder og kommuner om idrætsrelaterede uddannelser og kurser.


FIAs logo symboliserer vores drømme ved at være på forkant. Vi ønsker at udvikle og nytænke idrætsuddannelse på en måde, så idrætsklubber i Region Syd altid har mulighed for at være på højde med udviklingen i idrættens verden.