Click to show Menu

Modul 4 - Markedsføring af forengen

Det fjerde og sidste modul i FIAs kursusrække for foreningsledere i 2016 sætter fokus på markedsføringen af forening. Deltagere vil få kendskab til, hvordan man kan bruge de sociale medier i forhold til en frivillig forening. Både hvad angår markedsføring og som værktøj til de daglige aktiviteter.

Legepilot

Legepilotuddannelse er en praktisk orienteret uddannelse, hvor deltagerne lærer at tilrettelægge og afvikle små og større aktiviteter med fokus på idræt, leg og bevægelse. Uddannelsen giver deltagerne inspiration og motivation til at være rollemodeller for børn og unge i institutionerne.

Modul 3 - Foreningsledelse i praksis

Dette kursus er tredje modul i FIAs kursusrække for foreningsledere i 2016. Kurset er henvendt ledere i idrætsforeninger, som ønsker at få indsigt i, hvordan hvorledes projektarbejdsformen kan bruges med succes i en frivillig forening. Kom gerne med et konkret projekt, eller brug dagen til at blive inspireret til, hvordan man skal gribe den næste store aktivitet i foreningen an.

Breddeklubudvikling

En ny vej til at målrette klubarbejdet i én- og flerstrengede idrætsklubber.

Modul 2 - Sponsorater og erhvervssamarbejder

Sponsorater og lokale erhvervssamarbejder er det andet modul i FIAs kursusrække for foreningsledere i 2016. Kurset er henvendt ledere i idrætsforeninger, som ønsker at værktøjer og gode råd til, hvordan man finder sponsorerer og laver samarbejder med virksomheder i 2016.

Eliteklubudvikling

Fredericia Idrætslederakademis udviklingsplan for eliteklubber målretter klubbernes elitearbejde samtidig med, at det bliver koordineret med klubbens øvrige aktiviteter.

Modul 1 - Foreningen i lokalsamfundet

'Foreningen i lokalsamfundet' er første modul i FIAs kursusrække i 2016. Kurset er henvendt ledere i idrætsforeninger, som ønsker at blive en aktiv medspiller i hele lokalsamfundet.

Idræt og sundhed

Der er mange idéer til sundhedsfremmende initiativer i idrætslivet, men det kan ofte være en udfordring at realisere en god idé. Med kursus i Idræt og Sundhed udvikles en idé til et færdigt projekt.

Diplomidrætsleder

De mange eliteidrætskommuner har skabt et enormt behov for ny viden blandt idrætsledere og idrætslærere!

Samarbejde i teams

Samarbejde i Teams er et tilbud til klubbernes bestyrelse og idrætsledere. Deltagerne lærer at anvende ledelsesværktøjer, der fremmer godt samarbejde og god kommunikation i grupper såvel som for enkeltpersoner.

Idrætsledelse i praksis

Idrætsledelse i praksis er en uddannelse, der gør idrætslederen bedre i stand til at kunne stimulere, støtte og lede i idrætsklubber.

Førstehjælp og idrætsskader

Kurset i idrætsskader er 3½ time og i udvidet version 12 timer. De grundlæggende elementer er skadesforebyggende træning og behandling af skader gennem RICE behandlingsprincippet. Deltagere kan efter idrætsskadekursus behandle akutte skader og styrke idrætsudøvernes fysik gennem hyppige øvelser, som forebygger skader..

Idrætsledercoach

Uddannelsen skal gøre idrætsledere i stand til at arbejde med ledelsesbaseret coaching i en rolle som idrætsledercoach i en klub. Coachen lærer at give inspiration til at løse konflikter og til at fremme samarbejdet i bestyrelser.

Tilmelding

Her kan du tilmelde dig de mange forskellige uddannelser og kurser som er noget for dig.

Idrætsformidler

Hvad hjælper det, at ens faglighed og holdninger er i top, hvis man ikke tør stå frem og kan formidle det til andre! Idrætsformidleruddannelsen er et tilbud om at blive bedre til at formidle.