Click to show Menu

Facebook for foreninger

Hvis du som frivillig foreningsleder kunne tænke dig at blive inspireret til at arbejde med Facebook som platform for rekruttering af nye medlemmer, frivillige, sponsorer og samarbejdspartnere, så skal du deltage i Fredericia Idrætslederakademis nye Facebook-kursus for frivillige foreningsledere.

Breddeklubudvikling

En ny vej til at målrette klubarbejdet i én- og flerstrengede idrætsklubber.

Diplomidrætsleder

De mange eliteidrætskommuner har skabt et enormt behov for ny viden blandt idrætsledere og idrætslærere!

Eliteklubudvikling

Fredericia Idrætslederakademis udviklingsplan for eliteklubber målretter klubbernes elitearbejde samtidig med, at det bliver koordineret med klubbens øvrige aktiviteter.

Idrætsledelse i praksis

Idrætsledelse i praksis er en uddannelse, der gør idrætslederen bedre i stand til at kunne stimulere, støtte og lede i idrætsklubber.

Idræt og sundhed

Der er mange idéer til sundhedsfremmende initiativer i idrætslivet, men det kan ofte være en udfordring at realisere en god idé. Med kursus i Idræt og Sundhed udvikles en idé til et færdigt projekt.

Idrætsledercoach

Uddannelsen skal gøre idrætsledere i stand til at arbejde med ledelsesbaseret coaching i en rolle som idrætsledercoach i en klub. Coachen lærer at give inspiration til at løse konflikter og til at fremme samarbejdet i bestyrelser.

Samarbejde i teams

Samarbejde i Teams er et tilbud til klubbernes bestyrelse og idrætsledere. Deltagerne lærer at anvende ledelsesværktøjer, der fremmer godt samarbejde og god kommunikation i grupper såvel som for enkeltpersoner.

Idrætsformidler

Hvad hjælper det, at ens faglighed og holdninger er i top, hvis man ikke tør stå frem og kan formidle det til andre! Idrætsformidleruddannelsen er et tilbud om at blive bedre til at formidle.

Førstehjælp og idrætsskader

Kurset i idrætsskader er 3½ time og i udvidet version 12 timer. De grundlæggende elementer er skadesforebyggende træning og behandling af skader gennem RICE behandlingsprincippet. Deltagere kan efter idrætsskadekursus behandle akutte skader og styrke idrætsudøvernes fysik gennem hyppige øvelser, som forebygger skader..

Legepilot

Legepilotuddannelse er en praktisk orienteret uddannelse, hvor deltagerne lærer at tilrettelægge og afvikle små og større aktiviteter med fokus på idræt, leg og bevægelse. Uddannelsen giver deltagerne inspiration og motivation til at være rollemodeller for børn og unge i institutionerne.

Tilmelding Facebook i foreninger

Her kan du tilmelde dig vores Facebookkursus.

Vær opmærksom på, at der skal laves én tilmelding pr. person.