Click to show Menu

Eliteklubudvikling

Fredericia Idrætslederakademis udviklingsplan for eliteklubber målretter klubbernes elitearbejde samtidig med, at det bliver koordineret med klubbens øvrige aktiviteter.

Klubbens ledelse gennemgår et 12 modulers forløb (over seks gange), som danner rammen om klubbens eliteudvikling. Lederne arbejder under hele forløbet med at udvikle deres egen klub. En del af eliteklubarbejdet er bl.a. at skabe grobund for talentudvikling og økonomisk sikkerhed.

Målgruppe

Målgruppen er de eliteidrætsinteresserede klubbers ledelse.

Indhold:
  • Klubben får udarbejdet en udviklingsplan for elitearbejdet
  • Udviklingsplanen er hele klubbens/ ledernes nye arbejdsredskab
  • I centrum er: strategiudvikling, organisationsudvikling og personaleudvikling samt kommunikation, visioner og økonomi
  • Inddragelse af nøglepersoner i klubben
  • Certifikat som eliteklub
Afviklingsform

Forløbet gennemføres med op til tre idrætsklubber ad gangen. Klubberne mødes 6 gange á 3 timer med ca. fem ugers mellemrum. Der er afsat tid til, at klubberne kan sparre med hinanden, når de mødes.

 

 

 

eliteklub

Brug for hjælp?

Er du i tvivl om noget? Eller
skal du bruge hjælp til at vælge
kursus?

Kontakt os her

Tilmeld dig her

Er dette kursus/uddannelse

noget for dig?

Gå til tilmelding!