Click to show Menu

Diplomidrætsleder

De mange eliteidrætskommuner har skabt et enormt behov for ny viden blandt idrætsledere og idrætslærere!

 

Der er brug for et solidt teoretisk fundament for at kunne udvikle og drive elitearbejdet optimalt i samspillet mellem klubbernes og skolernes virke. Der skal bl.a. samtænkes holdninger, strategier, kommunikation og organisering for at alle parter kan få succes.

Udfordringer er der nok af!

Målgruppe

Uddannelsens målgruppe er klubledere, eliteledere, sportschefer, ungdomskonsulenter og andre centrale nøglepersoner i nuværende eller potentielle eliteklubber samt idrætslærere, eliteidrætskoordinatorer, afdelingsledere og andre nøglepersoner i relation til elitekommunernes elite- og talentudviklingsarbejde.

Indhold:
  • Det personlige lederskab
  • Ledelse og organisation
  • Ledelse og medarbejdere (for idrætsledere)
  • ATK – Aldersrelateret træning (for idrætslærere)
  • Ledelse og coaching
  • Projektledelse
  • Afgangsprojekt
Afviklingsform

Diplomuddannelsen i Ledelse er et kompetencegivende forløb på bachelorniveau, som giver 60 ECTS point ved bestået eksamen.

Uddannelsen består af 6 moduler. Der er fire fællesmoduler, et målrettet tilvalgsmodul (et for idrætsledere og et for idrætslærere) og det sjette modul er et afgangsprojekt.

diplomleder full image

Brug for hjælp?

Er du i tvivl om noget? Eller
skal du bruge hjælp til at vælge
kursus?

Kontakt os her

Tilmeld dig her

Er dette kursus/uddannelse

noget for dig?

Gå til tilmelding!